Bạn ơi mình download ở FILEMONSTER về hết rồi nhưng không biết nối lại thế nào, vì có 1 file nén nữa. Bạn hướng dẫn dùm mình nha, thanks bạn nhiều!!!