Tân Đại Dương tham gia bảo vệ môi trường. cùng thời trang giấy
Bảo vệ môi trường cùng Tân Đại Dương -tái sử dụng, phân loại rác
Cùng Tân Dại Dương. Chung tay bảo vệ môi trường ,
Bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ hằng ngày cùng Tân Đại Dương


Thời trang giấy bảo vệ môi trường cùng Du học Quốc Tế Tân Đại Dương
www.tandaiduong.edu.vn


Các bạn biết không, hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách trên mỗi quốc gia, và cả thế giới và có rất nhiều phương án để khắc phục, giảm thiểu hậu quả quả của ô nhiễm môi trường gây ra. Trong đó việc xử lý và thu gom rác thải sinh họat gặp nhiều khó khăn cả về phương tiện và phương pháp, hiện nay phổ biến là việc thực hiện 3R (Reduce: giảm thiểu, Reuse: sử dụng lại, Recycle: tái chế) đang được áp dụng tại một số thành phố lớn trên thế giới trong đó có thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vài năm gần đây.

Du học Quốc Tế Tân Đại Dương chỉ bạn một phương pháp 3R đơn giản bạn nhé: Chúng ta hãy tập phân loại rác Vô cơ, hữu cơ và rắc có thể Tái xử dụng. Công việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm tới từng người dân trong xã hội ngày nay, do vậy tiến trình giảm thiểu giảm thải ô nhiễm môi trường có kết quả hay không là do mỗi người trong chúng ta cùng nhau làm đó các bạn.
Hãy cùng du học Quốc Tế Tân Đại Dương ủng hộ phong trào Bảo Vệ Môi trường bằng cách sử dụng giấy tái chế, hoặc các vật dụng có thể tái chế lại, đồng thời phân loại rác trước khi vứt bỏ. Các bạn nhé.
Thời Trang Cương Thy Sống lại với thời Trang Giấy Cực ĐỉnhChế độ Đa Thê Thời @ tiền Sử
cô dâu một chú rể

Chúng ta là Du học Tân Đại Dương kêu gọi hãy bảo vệ mô trường.

Tháng sau hãy cùng Du HọcQuốc tế Tân Đại Dương mỗi ngày một tuần đi xe đạp hoặc đi bộ, hoặc sử dụng phương tiện công cộng như xe bus để giảm thiểu chất thải nhé các bạn.

Phương tiện giao thông vận tải một mặt góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của xã hội, mặt khác lại gây ra những tác động xấu đến môi trường, gây nguy hại cho sức khoẻ của con người và làm suy giảm chất lượng cuộc sống đô thị. Mỗi ngày một việc nhỏ, đông người cùng làm sẽ thành việc lớn.

Du học Quốc Tế Tân Đại Dương – www.tandaiduong.edu.vn