ník chát có sẳn mún làm wen thỳ pm màh nói trước hỳh này lụm hôk bík kậu này có jốg tụi mỳh hôk :D
thank dùm cái hák