Mình rất thích anh này nhưng không thấy trong forum có phim nào của ảnh mà còn xem được cả. Mod giúp mình với, cũng cho những ai chưa biết xem luôn.