Bị cầm nhầm chiếc quần, Mr. Bean xông vào nhà vệ sinh quyết đòi lại bằng được.

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.