Địa chỉ số 2 phố Thành Công
Địa chỉ Tầng 4, trung tâm thương mại The Garden