CT6C xây tầng 9/33, qúi 1 nam 2013 ban giao nha, dong 20% chbi dong tiep dot 2
- P1706, dt= 62.6m 2 ngủ, 2Wc, TB, giá gốc 21.115 + chênh 30tr
- P2407, dt= 61.6m, 2 ngủ, 2Wc, Tây bắc, giá gốc 20.5tr + chênh 25tr
- P1014, dt= 62.6m, 2 ngủ, 2Wc, ĐN+ĐB, giá gốc 21.115tr + chênh 35tr
- P1409, dt= 62.6m, 2 ngủ, TB+TN, giá gốc 21.115tr + chênh 30tr
- P1709, dt= 62.6m, 2 ngủ, TB+TN, giá gốc 21.115tr + chênh 35tr
- P1105, dt= 72.3m, 2 ngủ, 2Wc, ĐB+TB, giá gốc 21.115tr + chênh 30tr
- P2106, dt= 62.6m, 2 ngủ, 2Wc, TB, giá gốc 21.115tr + chênh 20tr
- P2406, dt= 62.6m, 2 ngủ, 2Wc, TB, giá gốc 21.115tr + chênh (TL)
- P1701, dt= 61.6m, 2 ngủ, 2Wc,ĐN+ĐB, giá gốc 21.115tr + chênh 30tr
- P1506, dt= 62.6m, 2 ngủ, 2Wc, TB, giá gốc 21.115tr + chênh 60tr
- P1509, dt= 62.6m, 2 ngủ, TB+TN, giá gốc 21.115tr + chênh 60tr
- P1513, dt= 61.6m, 2 ngủ, 2wc, ĐN, giá gốc 20.5tr + chênh 60tr
- P1208, dt= 61.6m, 2ngủ,2wc, Tây bắc, giá gốc 20.5tr + chênh 70tr
- P1508, dt= 61.6m, 2ngủ,2wc, Tây bắc, giá gốc 20.5tr + chênh 70tr
- P1207, dt= 61.6m, 2 ngủ, 2Wc, Tây bắc, giá gốc 20.5tr + chênh 70tr
- P0703, dt= 72.3m, 2 ngủ, 2wc, ĐN+ĐB, giá gốc 21.115tr + chênh 70tr
- P0802, dt= 61.6m, 2ngủ, 2wc, DN, giá gốc 20.5tr + chênh 70tr
- P2211, dt= 94.6m, 3ngủ, 2wc, DN, giá gốc 20.5tr – 20 trieu
- P901, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913 CT6C chênh 65tr bao tên
Căn thường giá gốc 20.5tr căn gốc nhân hệ số 1.03
Liên hệ ngay để có giá tốt nhât !!! quynh nhu:01644.346.786