CC Xa La CT1, xa la CT2, Xa la – Hà Đông,CT4 CC Xa La, Xa la ct5, Xa la CT6.
- Ct4C P605 dt 53,4m ban cong TB gia TL
- CT4C P910 dt 52,3m ban cong DN gia TL
- CT4B P1705 dt 53,4m ban cong TB gia TL
- CT4A P2204 dt 52.3m ban cong TB gia TL
- CT4C P1112 dt 67,8m ban cong DN,TN gia TL
- CT4B P2212 dt 67,8m ban cong DN,TN gia TL
- CT4C P612 dt 67,8m ban cong DN,TN gia TL
- CT4B P1608 dt 67,8m ban cong DN,DB gia TL
- CT4B P711 dt 69,5m ban cong DN gia TL
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: quynh nhu:01644.346.786