Có ai có phim từ Straighthell.net thì up lên cho mình coi với. I really love it.
AI có acct thì có thể share cho mình ko?