Hùi đó có 1 lần được film "BIG DICKS CLUB" - khúc đầu vào là 1 anh đi vô 1 club và được suck, sau đó về kể cho bạn nghe, bạn anh ấy nghe thích quá thủ dâm khi nghe điện thoại luôn...
Em chỉ nhớ nhiêu đó, bác nào có cho em xin nhé, film hình như dài 89'
:c3: