Cần bán/nhượng lại công ty ở Hà Nội đang làm ăn hiệu quả. Công ty thành lập từ năm 2004 và một công ty đào tạo thành lập năm 2008 có giấy phép con đào tạo đã quyết toán thuế 2 lần đến hết năm 2009, không có nợ đọng thuế.

Liên hệ: Thuý Hà 098 930 6739