Chung cu the pride, can ho the pride,Chung cu the pride, can ho the pride,
Chung cu the pride, can ho the pride,Chung cu the pride, can ho the pride,

Dt : 74 m2 , 97 m2 , 101 m2 , 145 m2 giá gốc 19 triệu /m2
Giá bán : Bán bằng giá gốc + chiết khấu 14 % = giá bán 16.5
triệu / m2

Hoàng Diệp : 0972 074 355 & 043 992 9217

Chung cu the pride, can ho the pride,Chung cu the pride, can ho the pride,
Chung cu the pride, can ho the pride,Chung cu the pride, can ho the pride,