Bán CC Tòa CT5 Xa La – Hà Đông,đã xây tầng 23/34, đóng 60%, dự kiến quý IV năm 2012 bàn giao nhà.
- P1201, dt=72 m, 2ngủ, 2wc, TN+TB, giá TL
- P1202, dt=71.92m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P1902, dt=71.92m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P0703, dt=68,11 m, 2ngủ, 2wc, TNam, giá TL
- P1704, dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P1904, dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P2205, dt=67.23 m, 2ngủ, 2wc, TNam, giá TL
- P1106; dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P0807; dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P2407; dt=71,91m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- P1608, dt=79.57 m, 2ngủ, 2wc, TN+DN, giá TL
- P1109,P1309,P2409 dt=125.64 m, 3ngủ, 2wc, DN, giá TL
- P2410 dt=67.23 m, 2ngủ, 2wc, DB, giá TL
- P2212, dt=67.23 m, 2ngủ, 2wc, DB, giá TL
- P0413, dt=68.18m, 2ngủ, 2wc, DB, giá TL
- P1214, dt=76,17 m, 2ngủ, 2wc, TB, giá TL
- P1215, dt=125.64 m, 3ngủ, 2wc, DN, giá TL
- P2916, dt=75 m, 2ngủ, 2wc, DNam, giá TL
- P1817, dt=75,35 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- P2218,P2418 dt=74,23m, 2ngủ, 2wc, DNam, giá TL
- P1021,1521,1821, dt=81.55 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- P1022,1822, dt=80.43 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- P0823,P1623, dt=79.93 m, 2ngủ, 2wc, Dong Bac, giá TL
- P1024;dt=75 m, 2ngủ, 2wc, TBac, giá TL
- P1225,P2525;dt=76.37 m, 2ngủ, 2wc, TBac, giá TL
- P2528,3028, dt=93 m, 3ngủ, 2wc, TN+TB, giá TL
Chi tiết xin liên hệ:
quynh nhu:01644.346.786