3A-CT5B căn16,S=62m2.Giá: 26tr/m2(ko bao phí).hướng: Đ
-2B- CT5Bcăn 22,S= 80m2.Giá gốc: 14,1tr/m2.Giá bán: 22tr/m2.Hướng: T
-6A-CT5A căn 23,S= 85m2.Giá gốc: 7.84tr/m2.Giá bán: 20.5tr/m2.Hướng:T-N
-4A – CT5Bcăn 15,S= 87m2.Giá gốc: 12,8tr/m2.Giá bán: 23tr/m2.Hướng: T - N
-1B – CT5A căn 8.S= 105m2.Giá gốc: 7.84tr/m2.Giá bán: 21tr/m2.Hướng: D - N
-1A – CT5B căn 4 .S=110m2.Giá gốc: 7.84t/rm2.Giá bán: 21tr/m2.hướng: T-B
-7B –CT5A căn 20.S=145m2.Giá gốc: 13,9tr/m2.Giá bán: 22tr/m2 .Hướng:Đ-B
-7B – CT5A căn 23.S= 145m2.Giá gốc:7.84tr/m2.Giá bán: 20tr/m2.Hướng: D-B
-7B – CT5B căn 23 .S=145tr/m2.Giá gốc: 7.84tr/m2.Giá bán: 20tr/m2.Hướng: D-N
Mời liên hệ: quynh nhu:01644.346.786