Dự án bắc 32 ,liền kề bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,liền kề biệt thự bắc 32 ,đất liền kề bắc 32 ,biệt thự liền kề bắc 32 ,bắc 32 ,bắc 32 ,liền kề biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,dự án liền kề bắc 32

Bán dự án biệt thự liền kề giá thấp hợp lý

BT10 ô 11 S: 162m2

BT30 ô 10 S: 144m2

BT6 ô 10,11 S: 222m2

BT14 ô 25, 26 S: 180m2


Giá bán +chênh thấp nhất (bảo đảm giá thấp nhất TT)
Mọi thông tin xin liên hệ:
Ms.NguyễnThanh:0982.753.355

Dự án bắc 32 ,liền kề bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,liền kề biệt thự bắc 32 ,đất liền kề bắc 32 ,biệt thự liền kề bắc 32 ,bắc 32 ,bắc 32 ,liền kề biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,biệt thự bắc 32 ,dự án liền kề bắc 32 ,