chung cư xa la CT4-5-6 cam đoan bán giá tốt nhất,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,
Chung Cư CT4-5-6 xa la, Bán CC Xa La – Hà Đông, Xa la xa la giá tốt nhất !!!
- CT4, P1501 dt=62,8m2, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- CT4, P605 dt=53.4m2, 1ngủ, 1wc, TB, giá TL
- CT4, P3008 dt=67,8m2, 2ngủ, 2wc, ĐN+ĐB, giá TL
- CT4, P711 dt=69.5m2, 2ngủ, 2wc, ĐN, giá TL
- CT4, P912 dt=67,8m2, 2ngủ, 2wc, ĐN+TN, giá TL
- CT5, P1201, dt=72 m, 2ngủ, 2wc, TN+TB, giá TL
- CT5, P1202, dt=71.92m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- CT5, P2205, dt=67.23 m, 2ngủ, 2wc, TNam, giá TL
- CT5, P1106; dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- CT5, P2916, dt=75 m, 2ngủ, 2wc, DNam, giá TL
- CT5, P1817, dt=75,35 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- CT5, P2212, dt=67.23 m, 2ngủ, 2wc, DB, giá TL
- CT5, P0413, dt=68.18m, 2ngủ, 2wc, DB, giá TL
- CT5, P1022,1822, dt=80.43 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- CT5, P0823,P1623, dt=79.93 m, 2ngủ, 2wc, Dong Bac, giá TL
- CT6B căn 1801, dt=62.6 m, 2ngủ, 2wc, Tay Nam, giá gốc 20.085tr + chênh
- CT6B căn 1802, dt=61.6 m, 2ngủ, 2wc, Tây Bắc, giá gốc + chênh.
Chi tiết xin liên hệ:
Mobile: 0974.300.858 – 0973.460.823
Add: P1103 Tòa 24T Hoàng Đạo Thúy
E-mail: [email protected] |
chung cư xa la CT4-5-6 cam đoan bán giá tốt nhất,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,