Hiện nay chúng tôi đang phân phối liền kề tân tây đô

LK4 ô 23 giá thỏa thuận
LK5 ô 20, 22 giá thỏa thuận
LK4 ô 41 giá thỏa thuận
LK3 ô 26, 33 giá thỏa thuận
LK2 ô 15, 18 giá thỏa thuận
LK1 ô 22, 23 giá thỏa thuận
LK1 ô 49, 47, 61 giá thỏa thuận
LK8 ô 23, 25, 32 giá thỏa thuận
LK8 ô 69 giá thỏa thuận
LK8 ô 1 giá thỏa thuận
LK6 ô 2 giá thỏa thuận
LK8 ô 7 giá thỏa thuận
LK4 ô 1 giá thỏa thuận
Diện tích các ô 80,9m2, 91m2, 95m2, 105m2 …
Quý khách có nhu cầu mua liên hệ: quynh nhu:01644.346.786