Căn hộ CT5 Văn khê tôi có S=91m tầng 5 cần bán (Miễn TG}

Mời liên hệ: quynh nhu:01644.346.786 hoac 0985891648