Bán Chung cư Xa La Hà Đông, P0904 dt 64.7m bán giá gốc + chênh 15tr
CT6A xay tang 8/33, qui 1 nam 2013 ban giao, da dong 20% chbi dong tiep dot 2 la 20%
San tang 9 dt 63,3m; 64,7m; 66,3m; 67,7m; 69,3m; 74,1m; 83.3m gia goc + chenh cuc thap tu 20tr->45tr.1 số căn điển hình:
- P0904 dt 64.7m bán giá gốc + chênh 15tr
- P0905 dt 67.7m bán giá gốc + chênh 15tr
- P0906 dt 63.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0907 dt 66.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0908 dt 66.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0909 dt 66.1m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0910 dt 66.1m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0911 dt 69.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- P0912 dt 66.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- P1601 dt 74,1m bán giá gốc + chênh 15tr
- P1818 dt 74,1m bán giá gốc + chênh 15tr
Ngoai ra con 1 so can tang khac….
Gia goc can thuong 21tr, can goc nhan he so 1,03
CT6B: xay tang 12/33, qui 1 nam 2013 ban giao, da dong 40%
- P1801 dt 62,6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P2001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P1802 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh TL
- P603 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh TL
- P2009 dt 62.6m DN cua TB giá gốc + chênh TL
- P2010 dt 72,3m TB,TN cua ĐB giá gốc + chênh TL
- P2013 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh TL
- P2012 dt 72.3m TB,TN cua DB gia goc + chenh TL
- P3001 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P3014 dt 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- P3003 dt 72.3m TB,DB cua TN gia goc + chenh TL
gia goc can thuong 19,5tr, can goc nhan he so 1,02
CT6C xay tang 9/33, qui 1 nam 2013 ban giao nha, dong 20% chbi dong tiep dot 2
Nhieu can ho voi gia goc can thuong 20,5tr can goc nhan he so 1,03
+ chenh tu 25->80tr,90tr,100tr
Chi tiết xin liên hệ:
Ms. Phượng: 0974.300.858 // Mr.Nam: 0973.460.823
Can Ban gap.. CT1, xa la CT2, Xa la ha dong CT3,Xa la ct4, Xa la ct5, Xa la CT6.Can Bán CC Xa La – Hà Đông,CT4 CC Xa La, dự án Xa La, Khu đô thị Xa La, CT5 CC xa la, Xa la - ha dong, Xa la – xa la,CT4 xa la, du an xa la, CT6 xa la ha dong,Bán CC Xa la