CT5A:
Căn 4B tầng 6 (6-4B),ban công: Tây, S=80m2 : giá bán 23tr/m2
Căn 4A,4B tầng 23,ban công : Tây, S= 80m2 : giá bán 20.5tr/m2
CT5B:
Căn 4A tầng 7 (7-4A), ban công : ĐN, S=91m2: giá bán 21.5tr/m2
Căn 4A tầng 14 (144A),ban công :ĐN, S=91m2: giá bán 21.5tr/m2
CT5C:
Căn tầng 24 ban công : ĐB, S=83m2: giá bán : 23tr/mm2 Mời liên hệ: quynh nhu:01644.346.786