phim quay lén đây -> file gay on metro
cách down : chọn free -> ấn download -> nhập capcha -> chờ 60s -> ần download ok