DEXXUM T là thiết bị y tế đo độ loãng xương (kiểu hấp thụ năng lượng đôi quang tuyến chùm tia nhọn - Pencil Beam DEXA ). Bằng cách đo xương đùi và xương sống, nó mở rộng phạm vi chuẩn đoán lâm sàng, kiểm tra nhanh chóng. Bởi vì nó không bị hạn chế bởi vùng quét tối đa (950mm X 550mm) của các sản phẩm tiêu chuẩn tương tự.

● Dữ liệu kết quả
● BMD, BMC, %
● Ngưỡng nguy cơ
● T-score (giá trị so sánh với mật độ xương trung bình của người trẻ tuổi) & Z-score (giá trị so sánh với mật độ xương trung bình của người cùng lứa tuổi ).
thiết bị y tế DEXXUM T có hệ thống tia X: DEXA (hấp thụ năng lượng đôi quang tuyến)
Phương pháp quét: Chùm tia nhọn
Điểm quét: Xương sống và xương đùi
Thời gian quét: Xương sống-2,5 phút, xương đùi-2,5 phút
Độ chính xác trong cơ thể sống