hi .minh muốn xâm phun .mà xâm chơi trong vài tháng thôi có bạn nào biết .địa chỉ nơi nào xâm đẹp chỉ dùm mình nhé .thanks