Chung cu the pride, can ho the pried,Chung cu the pride, can ho the pried,
Chung cu the pride, can ho the pried,Chung cu the pride, can ho the pried,

Dt : 74 m2 , 97 m2 , 101 m2 , 145 m2 giá gốc 19 triệu /m2
Giá bán : Bán bằng giá gốc + chiết khấu 14 % = giá bán 16.5
triệu / m2

Hoàng Diệp : 0972 074 355 & 043 992 9217
Chung cu the pride, can ho the pried,Chung cu the pride, can ho the pried,
Chung cu the pride, can ho the pried,Chung cu the pride, can ho the pried,