PHIM HAY LẮM !
ĐOẠN CUỐI RẤT CẢM ĐỘNG ! :c13: :c13:


:c3::c3: