Mấy anh có phim của Bound God cho em xin vài phim.Phim đó tra tấn theo kiểu gay coi ghiền luôn:tongue:.Ai có post lên nha .Thank trước C:-)