có biết bao nhiêu câu hỏi nó đặt ra!
anh luôn từ chối trả lời! vì sao chứ? hay tại anh sợ anh sẽ nói lên sự thật suy nghĩ của anh, sự thật về cái tình cảm và cả con người anh?
lần đầu tiên: anh nói như khiêu khích...nó sẽ không bao giờ hơn đc anh! uhm! thế thì sao chứ___ giận
lần thứ 2: anh lại nói nó xấu! không xứng với anh!
lần thứ 3: anh lại nói anh wen nó là phước cho nó
lần thứ 4: anh nói nó muốn chat chit lăng nhăng nhu trước hay sao
...........
nhiều lắm anh biết không...vậy tại sao nó lại chịu đựng những lời này!
sao ta lại wen nhau!
lần này : anh nói nó "ngu như bò"_ ý anh là gì chứ! rồi sau đó chỉ là câu xin lỗi như mọi lần!
cái tự trọng của nó ngày trước giờ dường như đã bị anh đem đi quăng cho chó nhai! anh ko xem nó là người iu! mà chỉ là "thứ đĩ" thỏa mãn thôi!
uhm!nó là vậy!
do anh phán xét mà thôi!