TƯ VẤN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001 : 2008
Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt Thái (Thaitech) là một doanh nghiệp được thành lập năm 2004 chuyên về dịch vụ tư vấn và đào tạo, đã tạo được niềm tin đối với các Khách hàng trên thị trường.
Chúng tôi liên kết với hầu hết các tổ chức chứng nhận tại việt Nam để tư vấn và cấp chứng nhận cho nhưng DN muốn áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001 : 2008 với những dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng.
Dịch Vụ chính:
CHUYÊN TƯ VẤN - LIÊN KẾT CẤP CHỨNG NHÂN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ.
-ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng
-ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường
-HACCP/ISO 22000: Các nguyên tắc áp dụng trong ngành thực phẩm
-SA 8000: Hệ thống quản lý và thực hiện các chính sách xã hội
-OHSAS 18100: Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động
Lọi ích khi DN áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001

  1. Chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đồng nhất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  2. Tăng năng lực cạnh tranh của Doanh Nghiệp trên thị trường.
  3. Đám ứng được yêu cầu bắt buộc trong xuất nhập khẩu, tạo niềm tin cho các đối tác.
  4. Nâng cao sự thoả mãn khách hàng qua việc áp dụng hệ thống này, xây dựng các quá trình để cải tiến thường xuyên và phòng ngừa các sai sót.
  5. Các quy trình xử lý công việc của các bộ phận tiêu chuẩn hóa theo hướng cách khoa học, hợp lý và đúng qui định.
  6. Hệ thống hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc là tài sản của công ty, có kế thừa 1 cách bài bản. Là cơ sở tài liệu để đào tạo và tuyển dụng nhân viên trong công ty.
  7. Các trưởng phòng / trưởng bộ phận kiểm sóat được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ để có chỉ đạo kịp thời. Tạo thành guồng máy họat động liên hòan giữa các phòng ban / bộ. phận.
  8. Lãnh đạo không sa vào công tác sự vụ, ủy thác trách nhiệm nhiều hơn cho cấp thuộc quyền và có nhiều thời gian để đầu tư cho công tác phát triển kinh doanh.
  9. Đo lường, đánh giá được hệ thống, quá trình, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng theo các chuẩn mực hay mục tiêu chất lượng cụ thể.
  10. Làm cho công nhân viên có nhận thức tốt hơn về chất lượng công việc và thực hiện các thủ tục nhất quán trong công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
BÙI HOÀNG VINH – 0913.009.404
Email: [email protected]