CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
Website: <http://www.>
Tel: (84 - 4) 3 628 4773/ 3628 4772/ 62785628/ 6285281/ 62924242
Fax: (84 - 4) 3 628 4770.
Mail: [email protected]
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Quản lý thông tin về cán bộ công chức (CBCC) trong các cơ quan nhà nước là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ. Nếu thực hiện công việc đó một cách thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian và khó khăn do thông tin CBCC biến đổi thường xuyên. Vì vậy việc áp dụng công nghệ thông tin vào qui trình quản lý là vô cùng cần thiết mà mang nhiều ý nghĩa.Nắm bắt được điều đó công ty cổ phần phần mềm AFC đã xây dựng thành công phần mềm Quản lý cán bộ công chức với các chức năng sau
Quản lý hồ sơ:
Duyệt danh sách ,cập nhất hiệu chỉnh danh sách
Quản lý các quá trình ,các mối quan hệ
Quản lý cặp hồ sơ
Quản lý các quyết định phát sinh
Quản lý các văn bản quy định
Quy trình nghiệp vụ
Quy trình nâng bậc lương
Quy trình bổ nhiệm mãn nhiệm
Hỗ trợ in các quyết định
Hỗ trợ cập nhật thông tin
Khai thác thông tin
Phân loại danh sách cán bộ
Tra cứu tổ hợp
Báo cáo nghiệp vụ
Chức năng truyền thông
Cấu hình thông tin truyền thông
Nhập dữ liệu danh mục
Nhập dữ liệu hồ sơ
Trao đổi thông tin
Quản trị hệ thống
Đăng nhập và hủy đăng nhập thiết lập cấu hình hệ thống thay đổi mật khẩu
Quản trị hệ thống tạo lập và phân quyền ,tạo lập thông ti người sử dụng,tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
Sao lưu và phục hồi dữ liệu,xem in nhật ký sử dụng hệ thống
Đăng ký sử dụng thông tin đơn vị
Tài liệu hướng dẫn