chào mọi người ,em 17 tuổi ,là bot, post bài mong tìm được một anh top thật lòng
Liên lạc yaho:toomkiz
ĐT:0188.633.2144