<div id="post_message_182169"><font size="2" face="Tahoma"><font color="Blue"><b>Tin
khuyến mại - Bán giá cực Shock vào hạ cho 12 ngày vàng (Bắt đầu từ
ngày 20/5 đến 31/5) Siêu thị Điện tử Megabuy Bán giá cực Shock với
nhiều mặt hàng về điện tử, đồ gia dụng, nội thất, máy văn phòng, mạng
máy tính, thiết bị siêu thị … nhằm giúp khách hàng có thể tiết kiệm lớn
chi phí khi mua hàng.</b></font><br>
</font><font size="2">
</font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><font color="Red"><b>Bán hàng không lợi nhuận, tất cả vì khách hàng.</b></font></font></div><font size="2"> </font><font size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Blue"><b>Trong 12
ngày vàng “Giá Shock vào hạ” từ ngày 20/5 – 31/5, Siêu Thị Điện tử
Megabuy tập trung giảm giá shock với những sản phẩm như:</b></font></font><font size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><b>Ngoài ra các sản phẩm:<br>
</b></font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Red"></font><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Red"><b><a href="../../gian-hang/dien-gia-dung-va-cn/tu-lanh---tu-dong" target="_blank">Tủ đông</a></b></font><b><font color="Red">:</font></b></font><font size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><b>- </b></font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Red"><a href="../../gian-hang/dien-gia-dung-va-cn/tu-lanh---tu-dong" target="_blank">Tủ đông</a></font></font><font size="2" face="Tahoma"> FCF269S2 giá niêm yết 4,230,000 <font color="Red">giá khuyến mại chỉ còn 3,890,000 </font><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><b><font color="Red"></font></b><br>
</font><font size="2">
</font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162829_06.jpg" target="_blank"> </a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162829_06.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_1" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162829_06.jpg" alt="" border="0" height="176" width="650"></a></i></b></u><br>
</font>
</div><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162831_07.jpg" target="_blank"> </a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162831_07.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_2" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162831_07.jpg" alt="" border="0" height="153" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162833_08.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/08.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_3" src="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/08.jpg" alt="" border="0" height="115" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162838_09.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162838_09.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_4" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162838_09.jpg" alt="" border="0" height="152" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162844_10.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162844_10.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_5" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162844_10.jpg" alt="" border="0" height="152" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162850_11.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162850_11.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_6" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162850_11.jpg" alt="" border="0" height="177" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162855_12.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162855_12.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_7" src="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162855_12.jpg" alt="" border="0" height="178" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162859_13.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/13.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_8" src="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/13.jpg" alt="" border="0" height="155" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><u><b><i><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20110519/16/o/anhso-162904_14.jpg" target="_blank"><br>
</a><a href="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/14.jpg" class="highslide"><table width="650"><tbody><tr><td class="td1" width="20"><img alt="" src="http://raovatmaytinh.net/forum/showthread.php?p=182169#post182169" border="0" height="0" width="0"></td><td class="td2"><br>
</td></tr></tbody></table><img id="hs_imageresizer_container_9" src="../../Images/Upload/Upload/Big-sale/gia-soc-vao-ha/14.jpg" alt="" border="0" height="205" width="650"></a></i></b></u></font><font size="2" face="Tahoma"><br>
<font color="Navy"><i><b>Note:</b></i><br>
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT – ĐVT:</font></font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy"> x 1000<br>
Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ.</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 sản phẩm/1 ngày.</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng Miền Bắc.</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Nếu nhu cầu khách
hàng vượt quá số lượng sản phẩm bán ra mỗi ngày trong chương trình,
Megabuy sẽ tiến hành bốc thăm để đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách
hàng.</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Giá một số sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển, lắp đặt, một số sản phẩm chỉ áp dụng bán hàng tại Show-room.</font></font><font color="Navy" size="2" face="Tahoma"><br>
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="Navy">Hàng bán ra với số lượng có hạn, có thể hết mà không cần thông báo.</font><br>
</font><font size="2">
</font><font size="2" face="Tahoma"><font color="DarkSlateBlue">Nội dung chương trình KM có thể có sai sót trong quá trình cập nhật, vui lòng liên hệ tư vấn bán hàng.</font><br>
</font><font size="2">
</font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><b><font color="DarkGreen"> Mọi chi tiết về 12 ngày vàng xin vui lòng liên hệ:</font><i><font color="purple"><br>
</font></i></b></font> <div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><font color="blue">Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới.</font></font></div> <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><font color="blue">Địa chỉ: 17 Ngõ 178 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội.</font></font></div></div> <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><font color="blue">Fax: (04) 6275-7212.</font></font></div></div> <div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><font color="Red"><b>Điện thoại: (04) 6275-7210 </b></font><br>
<b><font color="Red">Điện thoại: 01234588822</font><br>

<font color="Red">Chi nhánh HCM</font>: 217/9 Thích Quảng Đức, P4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.<br>

<font color="Red">Điện thoại: </font><font color="Red">0904800540</font> </b></font>
<font size="2" face="Tahoma"><br>
</font> </div><div align="left"><font size="2" face="Tahoma"><b><i><font color="Blue"><a href="../../Images/Banner/2010_124_133455_985WQT3.gif" class="highslide"><img id="hs_imageresizer_container_10" src="../../Images/Banner/2010_124_133455_985WQT3.gif" alt="" border="0"></a></font></i></b><b><i><font color="Blue">"Siêu thị Điện tử Megabuy là website: <br>
</font></i></b><font color="DarkRed"><b>1.website
uy tín, nhiều năm liền được chọn là website TMĐT
hàng đầu tại Việt nam do Bộ Công thương bình
chọn, mua hàng rất yên tâm <br>
2. </b><b>dùng thử trước khi mua và có thể trả lại nếu cảm thấy không ứng ý... <br>
3. Chuyên hàng toàn quốc, miễn phí 1 số loại mặt hàng, có Tính cước
sử dụng trực tiếp trên web, biết ngay cước phải trả
<br>
4. </b><b>Chính sách hoàn tiền chênh lệch 110% : mua rồi nếu thấy đắt còn được hoàn tiền chênh lệch <br>
5. Hình thức thanh toán online: có nhiều cổng thanh toán trực tuyến, thích thanh toán bằng loại thẻ nào cũng được<br>
6. hàng hóa vô cùng phong phú đa dạng, cái gì cũng có, tìm gì
cũng thấy, giá thì lúc nào cũng ở top rẻ nhât.
<br>
7. Có thể truy nhập bằng điện thoại qua giao diện: m.megabuy.vn mọi lúc mọi nơi. </b></font> <br>

<font color="DarkRed"><b>8. Website đầu tiên và duy nhất việt nam cung cấp ảnh sản phẩm 3 chiều (3D) xoay </b><b>360 độ</b></font>. </font></div></div></div>