^_^. Lâu hok ghé thăm 4rom. Tru tiên 3 đã ra được 1 thời gian. Ry thấy chơi 1 mình buồn quá nên vào 4rom xem có ai đang chơi TT hok ...
Hiện mình đang chơi ở server HQ. Ai cũng chơi sv này thì pm mình nhé. Vào game chả nc với ai nên thấy chán quá. Chạy q xong lại off ^^