Xa la ct6b ct6c 61,6m2, Bán chung cư xa la tòa ct6b ct6c giá gốc thấp chênh thấp, chung cư xa la chính chủ tòa ct6b 61,6m2. chung cu xa la toa ct6b toa ct6c, dự án xa la hà đông
chung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la, chung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la

Phân phối chung cư xa la hà đông tòa ct6b tòa ct6c

Liên hệ: chị Hòa 0984.623.777

Chung cư xa la tòa ct6c

Tầng 12 căn 06 diện tích 62,6m2 hướng đông nam
Tầng 18 căn 07diện tích 61,6m2 hướng đông nam
Tầng 09 căn 08 diện tích 61,6m2 hướng đông nam
Tầng 20 căn 09 diện tích 61,6m2 hướng đông nam
Tầng 26 căn 10 diện tích 73,3m2 hướng đông nam

Chung cư xa la tòa ct6c

Tầng 12 căn 06 diện tích 62,6m2 hướng tây bắc
Tầng 13 căn 07diện tích 61,6m2 hướng tây bắc
Tầng 06căn 08 diện tích 61,6m2 hướng tây bắc
Tầng 20 căn 09 diện tích 61,6m2 hướng tây bắc
Tầng 22 căn 10 diện tích 73,3m2 hướng tây bắc

Liên hệ: chị Hòa 0984.623.777Tag: chung cư xa la ct6b, chung cu xa la ct6c, chung cư xala, xa la hà đôngchung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la, chung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la chung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la, chung cư xa la hà đông tòa ct6b, xa la hà đông, chung cu xa la, chung cư xa la, xa la ha dong, dự án xa la, du an xa la