Phân phối chung cư ngô thì nhậm vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai


Căn C1 căn góc tầng 10 diện tích 116,86m ban công ĐB-ĐN, thiết kế 3PN, 2VS giá bán 22.5 triệu/m2
Căn C1 căn góc tầng 11 diện tích 116,86m ban công ĐB-ĐN, thiết kế 3PN 2 VS giá bán 22.7 triệu/m2
Căn C3 căn góc tầng 20 diện tích 116,86m ban công ĐB-TB, thiết kế 3PN 2 VS giá bán 22 triệu/m2
Căn B2 tầng 4 diện tích 128m ban công TN, thiết kế 3PN 2 VS giá bán 22 triệu/m2
Căn B4 tầng 12 diện tích 128m ban công TN, thiết kế 3PN 2 VS giá bán 22.5 triệu/m2
Liên hệ: chị nga 0984.623.777tag: chung cư ngô thì nhậm, chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, can ho ngo thi nham
Phân phối chung cư ngô thì nhậm vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai, chung cu ngo thi nham, can ho chung cu ngo thi nham, căn hộ ngô thì nhậm, căn hộ vinaconex xuân mai