i carry your heart with me

i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go,my dear; and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear no fate (for you are my fate,my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world,my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life;which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

e.e.cummings

TRÁI TIM EM LUÔN Ở BÊN ANH
Anh mang theo trái tim em (trong tim anh), anh ko bao giờ rời xa nó (anh đi tới đâu thì em cũng đến đó, em yêu và bất cứ điều jì chỉ riêng anh làm thì cũng là em làm đấy, em ạ).
Anh ko sợ số fận (vì em là số fận của anh), anh ko cần thế giới nào cả (vì sắc đẹp của em chính là thế giới của anh, thế giới thật sự của anh) và đó là em, em chính là tất cả những jì ánh trăng luôn nói và vầng dương sẽ luôn hát về.
Và sau đây là bí mật mà ko ai biết (điều này là cội nguồn của cội nguồn, mầm chồi của mầm chồi, bầu trời trong những bầu trời của cây sự sống, cây vươn cao hơn điều mà linh hồn có thể hi vọng và tâm trí có thể che giấu) và đây là điều kỳ diệu đã giữ khoảng cách giữa các vì sao.
Anh mang theo trái tim em (bên trong tim anh)

Bài thơ này mình nghe đc lần đầu tiên trong fim "In Her Shoes" (Toni Collette, Cameron Diaz), được sáng tác bởi nhà thơ người Mỹ E.E.Cummings, câu văn mình dịch hơi lủng củng mong các bạn thông củm, điểm môn văn lúc thi đh của mình ẹ kỷ lục lun ="=!, tốt nhất là các bạn đọc bản gốc thì trọn nghĩa hơn ^ ^