Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city , Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city , Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city ,

Các diện tích : 47 m2 , 52 m2 , 90 m2 , 107 m2 .. chung cư cao cấp times city
tầng 3 giá gốc 29.7 triệu / m2
tầng 4 giá gốc 29.7 triệu / m2
tầng 5 giá gốc 30.7 triệu / m2
tầng 12 giá gốc 29 triệu /m2
tầng 19 giá gốc 31 triệu / m2
tầng 26 giá gốc 27 triệu /m2
tầng 27 giá gốc 27 triệu /m2
tầng 28 giá gốc 27 triệu / m2
Giá Bán : Bán bằng giá gốc + chiết khấu ( 5%-7%)
Chuyên viên tư vấn dự án :

Hoàng Diệp : 0972 074 355

Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city , Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city , Chung cu times city, can ho times city, bán chung cư times city ,