đây ko hẳn là truyện ngắn mà là một bài cảm nhận mình sáng tác và viết song ngữ.Mong mọi người ủng hộ !!! Nó được sáng tác trên tình cảm thật của mình.

Happy Ending

This is the way you left me,

I'm not pretending.
No hope, no love, no glory,
No Happy Ending.
This is the way that I love U,

Like it's forever.
Then live the rest of our life,
But not together.

I dont want to live like that but i must accept it.
I dont want to feel painful like that but i must accept it.
Just because U're not the same with me.
I just can stand alone in the dark and watch over u with the pain in my heart.
This is a bleeding love,but i dont know why....I must stand it.....
Maybe,the reason is Because I Love U
No Hope,No Love,No Glory and No Happy Ending for me !!!


Kết thúc có hu

Đây là cách mà anh ri xa em
Em không đòi h
i gì na c
Vì em bi
ết không h có chút hy vng, chút tình yêu
Hay chút vinh quang nào còn sót l
i
Và s
không có mt kết thúc có hu nào c.
Đây là cách mà em yêu anh
Mãi mãi su
t c cuc đi
Nh
ưng đôi ta không th sng bên nhau.
Em không muốn sống như vậy nhưng em phải chấp nhận nó
Em không muốn phải chịu sự đau khổ như vậy nhưng em phải chấp nhận nó
Chỉ bởi vì anh không giống em
Em chỉ có thể đứng lặng lẽ một mình trong bóng tối
dõi theo anh và cảm nhận sự đau đớn trong trái tim em
Đây là một tình yêu quá đau đớn...
Nhưng em không biết tại sao...em phải chịu đựng nó
Có thể lý do là bởi vì

Em yêu Anh
Không Hy Vọng,Không Yêu Thương,Không Vinh Quang
Và sẽ không có kết thúc có hậu cho em !