Chung cu times city T18 , can ho times city T18,Chung cu times city T18 , can ho times city T18,
Chung cu times city T18 , can ho times city T18,Chung cu times city T18 , can ho times city T18,

Tổng quan về dự án
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Đô Thị Nam Hà Nội (Thuộc tập đoàn VinGroup)
- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam & Công ty CP PCM.
- Tổng diện tích khu đất: 364.500m2
- Diện tích cây xanh, mặt nước: trên 100.000m2

- Tiến độ dự kiến:
+ Đầu năm 2012: Khai trương Bệnh viện quốc tế Vinmec
+ Quý 4/2013: Khai trương TTTM Vincom Mega Mall – Times City
+ Tháng 4/2013: Bắt đầu bàn giao căn hộ.
+ Cuối năm 2014: Hoàn thành 100% dự án
Liên hệ trực tiếp: Mr Mr Tân: 0904658278

1. CC Times City tòa T18: Tầng 5
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(%)
T18-05-03 111.2(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 3%
T18-05-06 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-11 73(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-05-12 73(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ) 4%
T18-05-16 93.5(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ) 4%
T18-05-18 111.2(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-05-19 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 4%


2. CC Times City tòa T18: Tầng 7

Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-07-03 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-07-05 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ)
T18-07-06 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-07 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-09 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-10 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-11 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ)
T18-07-12 73(m2) 32,140,000(đ) 30,533,000(đ)
T18-07-12A 82(m2) 30,640,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-15 93.5(m2) 34,140,000(đ) 29,108,000(đ)
T18-07-16 93.5(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ)
T18-07-17 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ)
T18-07-18 111.2(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ)
T18-07-19 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)
T18-07-20 92.8(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ)

3. CC Times City tòa T18: Tầng 9
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-09-02 92.8(m2) 31,140,000(đ) 29,583,000(đ) 3%
T18-09-03 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-04 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 4%
T18-09-05 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-06 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-09 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-10 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-11 73(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-09-12 73(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-09-12A 82(m2) 31,640,000(đ) 30,058,000(đ) 4%
T18-09-15 93.5(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-09-16 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-09-17 111.2(m2) 36,140,000(đ) 34,333,000(đ) 4%
T18-09-18 111.2 35,640,000 33,858,000 4
T18-09-20 92.8 33,640,000 31,958,000 4

4. CC Times City tòa T18: Tầng 15
Số căn hộ Diện tích Giá niêm yết Giá ký HĐ(95%) CK(4%)
T18-15-03 111.2(m2) 35,640,000(đ) 33,858,000(đ) 3%
T18-15-05 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-09 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-11 73(m2) 33,640,000(đ) 31,958,000(đ) 4%
T18-15-12 73(m2) 32,640,000(đ) 31,008,000(đ) 4%
T18-15-15 93.5(m2) 34,640,000(đ) 32,908,000(đ) 4%
T18-15-16 93.5(m2) 34,140,000(đ) 32,433,000(đ) 4%
T18-15-18 111.2(m2) 35,140,000(đ) 33,383,000(đ) 4%
T18-15-19 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%
T18-15-20 92.8(m2) 33,140,000(đ) 31,483,000(đ) 4%

Chung cu times city T18 , can ho times city T18,Chung cu times city T18 , can ho times city T18,
Chung cu times city T18 , can ho times city T18,Chung cu times city T18 , can ho times city T18,