Cần bán gấp ô số 32 LK39 Dự án Vân Canh HUDDiện tích 100m2
Hướng Đông
Đường 13.5 m
Gốc 32.242.000 VND
Trạng thái: Chưa có hợp đồng, ký và vào tên trực tiếp với chủ đầu tư HUD1
Hình thức làm việc:
Hình thức 1: đặt cọc 100 triệu, sau 1 đến 3 ngày ra thông báo => nhận thông báo đồng thời xuống tiền chêch ( đồng thời ký trước hợp đồng) => đóng tiền gốc vào TK HUD1 => Nộp ủy nhiệm chi => sau 3 đến 5 ngày nhận hợp đồng
Hình thức 2: Không cần dặt cọc, cùng lên trên sàn Thái Minh quang xuống tiền chênh và ra ngay thông báo => nhận thông báo đồng thời xuống tiền chêch ( đồng thời ký trước hợp đồng) => đóng tiền gốc vào TK HUD1 => Nộp ủy nhiệm chi => sau 3 đến 5 ngày nhận hợp đồng

LH: anh Hoàn
ĐT: 0978988798

ô 6; 10;32; 43 LK 39 Dự án Vân Canh HUD Liền kề 23 Dự án Vân Canh HUD. Liền kề 27 Dự án Vân Canh HUD. Liền kề 42 Dự án Vân Canh HUD. Liền kề 35 Dự án Vân Canh HUD. Liền kề 38 Dự án Vân Canh HUD. Liền kề 34 Dự án Vân Canh HUD. DA Vân Canh HUD. Cần bán Dự án Vân Canh HUD. Chính chủ bán Dự án Vân Canh HUD. LK Dự án Vân Canh HUD. Liền kề Dự án Vân Canh HUD. BT Dự án Vân Canh HUD. Biệt thự Dự án Vân Canh HUD. Cần bán Dự án Vân Canh HUD. Chính chủ bán Dự án Vân Canh HUD. LK Vân Canh HUD. Liền kề Vân Canh HUD. BT Vân Canh HUD. Biệt thự Vân Canh HUD. Chính chủ bán LK Vân Canh HUD. Chính chủ bán Liền kề Vân Canh HUD