vì sao...
chẳng thể tin ai nữa...

vì sao...
con ng` hôm nei...lại khác hẳn
vz ngày hôm qa...

tại sao...muốn tin 1 ai đó
lại khó như thế...
tại sao...muốn iêu 1 lần nữa...
lại k thể đc...
tại sao...lại đến...mang cho e sự giả dối...
để e...đánh mất đi niềm tin...
niềm tin vào mọi ng`...và tin vào
chính bản thân mình

biết phải làm sao đây...
khi e hôm nei đã khác ngày hôm qa...
k còn tin...vào 1 ai cả...
biết phải làm sao đây...
khi đứng giữa thế giới này...
mà k có chút niềm tin nào vào mọi ng`

đến vz e...chắc a sẽ phải buồn lắm...
vì e chẳng tin vào ai nữa...ng` à...
e...k thể tin vào lời người nói
vì e...chẳng thể quên đc ng` kũ...
ng` đã làm e đánh mất đi...niềm tin vào tất cả...

a nói...sẽ mãi bên e...
sẽ mang đến cho e h.p
chỉ cần...e tin a...thế là đủ...
chỉ cần...e yêu mình a...thế là đủ
nhưng sao mà giống qá...
giống ng` kia...cũng nói vz e như vậy
nhưng...vẫn bc' đi...

e...k muốn...làm ng` buồn...
k muốn...để ng` thất vọng vì e...
vậy nên...ng` chờ e nhé...
để e lấy lại...niềm tin...
để e có thể...iêu ng` vz 1 t.y thật sự
và a...cũng đừng như ng` trước nhé...

phải làm sao...khi chính e...còn k thể
tin vào bản thân mình...