Tính up từng cái mà lười quá ... post cả đống luôn :D

http://www.mediafire.com/?sharekey=b...ba02fd6f32206c

Ai thích truyện của AF thì vô lấy .... thích thì cứ lấy tự up ... đừng kêu tui up từng cái lười lắm