Mình đã làm mọi cách diễn đàn chỉ mà vẫn hok kích hoạt được tài khoản ( email ) , bạn nào giúp mình với . mình sẽ đưa tài khoản và mật mã cho , cảm ơn nhiều:(