Doanh nghiệp Đà Nẵng đã mở techmart online tạo lợi thế lớn không chỉ cho giới doanh nghiệp đà nẵng mà còn phục vụ lớn cho sinh viên và nhân dân.Tuy nhiên có nhiều vấn đề khó khăn mà techmart Đà Nẵng chưa đủ sức để phát triển mạnh như ở thị trường Hà Nội ,TPHCM….
Bởi điều kiện kinh tế của các doanh nghiệp đà nẵng, các tỉnh miền Trung chưa cao nên việc đi lại trao đổi và tiếp cận các nguồn thông tin KH&CN đối với các tỉnh miền Trung còn nhiều hạn chế. Do đó, Techmart Đà Nẵng sẽ là môi trường, là cơ hội để các doanh nghiep da nang, các nhà sản xuất, các nhà khoa học, các trường đại học và cao đẳng lớn ở miền Trung và Đà Nẵng có cơ hội và điều kiện đi lại dễ dàng hơn để tiếp cận với thông tin, thiết bị và thành tựu KH&CN mới của các nhà khoa học, các viện nghiên cứu trong nước cũng như các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học của nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Israel. Qua đó tăng cường học hỏi và hợp tác, phát triển kinh tế và KHCN của các địa phương.
Có thể nói, khó khăn techmart Đà nẵng chính là Tp Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ khoa học công nghệ còn thấp so với Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Số lượng thiết bị, sáng chế và giải pháp công nghệ chưa nhiều so với 2 thành phố trên. Tuy nhiên, thuận lợi của Đà Nẵng chính là Techmart Đà Nẵng đã huy động được sự hỗ trợ của hai đầu đất nước, đặt biệt là hai sở KH&CN của Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Tp Đà Nẵng cũng có được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của Bộ KH&CN, Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội để tổ chức thành công trang website http://techmartdanang.vn. Đến nay đã có trên 5000 gian hàng chính thức tham dự Techmart Đà Nẵng.Các gian hàng không chỉ đến từ sẩn phẩn doanh nghiep da nang mà còn có mặt đầy đủ của các doanh nghiệp khắp cả nước.
------------------------------------
tags: doanh nghiep da nang|doanh nghiệp đà nẵng|ong nhom dem|ong nhom|kinh thien van|thiet ke web|thiết kế web