Người ta có qó nhìu lí do để đến với nhau ... nhưng chỉ cần 1 lí do thôi thì đã có thể mất nhau rồi ...

A giờ ... hạnh phúc lắm phãi k ? Hạnh phúc lắm ... đến nỗi k biết đến giọt nước mắt của 1 người khác đang tuôn

E mãi mãi vẫn là e ... vẫn cố mĩm cười đễ an lòng a , vẫn cố sống tốt từng ngày trong mệt mõi , vẫn tay trong tay pên người khác một cách vui vẽ khiến mọi người ganh tị , và ... khi tối về ... vẫn sốg trog cô đơn , vẫn cần cái ấm a mag đến , vẫn khóc , vẫn nhớ thương một người , vẫn mang một nỗi đau ...

E là thế ... mãi yếu đuối và luôn cần có a ...E mỗi ngày phải cố ... cố k phải là e
Kì lạ qó a nhĩ ...

E cứ vờ ra mạnh mẽ nhưng đôi lúc e không ngại cho người khác thấy những giọt nước mắt ... Mất người mìh thương yêu sao lại phãi cười hã a ?!

Đôi khi e muốn làm 1 thiên thần đúng nghĩa . Nhưng sao khuôn mặt bình thản gặp a với con người đó là 1 ác quỹ a à ... với lòng ghen tức , với pộ vướt dài sắt nhọn , với nỗi đau dày vò , những kí ức bám vúi , ... sự ít kĩ . Chính a đã làm tỗn thương đôi cách cũa e ... e k bay lên đc !

Dù biết trong tâm tư , tình cãm của a đã chứa 1 con người khác thì cái ý ngĩ vẫn cứ thôi thúc phãi có đc a , phải cố gắng đễ giành lại a , được a yêu ... dù cho ai có tỗn thương e cũng k quan tâm ... Đôi khi muốn thét lên , muốn bảo a về với e ... muốn lắm ... Sao a có thễ chứ ? Sao a có thễ mặc kệ e ỡ đây 1 mìh ? ...Giật mìh nhận ra cuộc sống này chưa 1 lần công bằng ... hay đơn giãn trong tìh yêu này , a đã thiên vị

Lòng tự trọng , lí trí bắt e phãi mạnh mẽ , phãi lạnh nhạt khi nhắc đến cái tên ấy , phãi thờ ơ với cái quá khứ ấy ...

Giấu đi nhé ... giấu cái kí ức đấy ... nhỏ thôi , im lặng đừg khơi lại ... vì có lẽ sẽ k chịu nỗi đâu
1 quá khứ ti tàn !~

Bây giờ cho e đc làm thiên thần 1 lần a nhé ...
Mĩm cười lau nước mắt ... e chúc a hạnh phúc
Vì e tyn ... k phãi vô tình mà chúg ta tìm đến nhau

* Giá mà mọi thứ pắt đầu lại ...
E sẽ cố tỳm 1 kết thúc mới tốt đẹp hơn ...
... e.y.a.n.l ... *