ZIPPO Vạn An mời bạn tham gia trò chơi “: Bốc thăm may mắn - Trúng thưởng Zippo " nhân dịp khai trương giao diện website mới của Vạn An.
Trò chơi sẽ chính thức bắt đầu từ 0h ngày 9/9/2011 và kết thúc 24h ngày 10/10/2011. Tại diễn đàn website www.van-an.com
Lưu ý: Thời gian bốc thăm được tính theo thời gian thực tế.