Hiện tại đã fix. Bạn chỉ cần bấm vào nút [ENTER] như hình bên dưới!C
húc bạn chat thật vui vẻ!
Nếu thấy ít người thì đợi một chút đừng vội out bạn nhé!

Bấm vào đây để vào CHATROOM!