pic phim

http://filebling.com/dl/4077/2123/I2...ye.rmvb.001%22
http://filebling.com/dl/4139/2159/I2...ye.rmvb.002%22
http://filebling.com/dl/4185/2172/I2...ye.rmvb.003%22
http://filebling.com/dl/4298/2232/I2...ye.rmvb.004%22
xong các bạn dùng phần mềm FFSJ nối lại

cách down : ban click vào link,hiện ra web, bạn click tiếp You may want to Download as a free user for now . Hiện ra trang tiếp theo , bạn kéo xuống , click tiếp Proceed to Free Download . Sang trang tiếp theo , bạn nhập mã hiện ra , ấn submit . Cuối cùng chờ 60s và ấn link down , tốc độ = 200kbs