Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,

Chủ đầu tư : tập Đoàn Nam Cường ( cam kết hoàn thành thủ tục sang tên cho khách
mua)
Chung cư Dương nội, bán CT7 dương nội , Diện tích 56 m2 , 56 .5 m2 , 60 m2 ….
Giá bán từ 21.5 triệu – 22.5 triệu / m2
chung cư dương nôi, bán CT8 dương nội ,Ct7 dương nội 80 m2 , 81 m2 , 85
m2 , 86 m2 giá bán 20 triệu – 21.5 triệu / m2

Hotline Hoàng Diệp : 0972 074 355 hoặc 0439929217

dương nội , dương nội Ct7 , Ct8 dương nội , Ct7F dương nội , chung cư cao cấp dương nội , bán chung cư dương nội , chung cư
Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,Chung cu duong noi, chung cu duong noi ct7,ct8,