Nokia 6700 Classic Gold Edition

Gian hàng: Công ty Hải Vũ

hoặc click: http://http//loinhuan.com.vn/san-pha...d-Edition.aspx