sao toàn thấy fim Âu ko vậy ? trả thấy fim teen Á nào buồn ghê ... hic ... hic